1. oktober 2023

Få hjælp til paragraf 54 støtteperson og frivillig anbringelse af dit barn

En frivillig anbringelse kan være kommunens forslag til at hjælpe dit barn ved at anbringe barnet hos en anden familie eller et andet sted. I forløbets gang i en anbringelse får I muligheden for gratis advokathjælp og en gratis paragraf 54 støtteperson. Både gratis advokathjælp og støtteperson vil følge dig før, under og efter anbringelsen. Du kan se mere på www.tvangsfjernelse.com.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik forklarer frivillig anbringelse

Som sagt så er en frivillig anbringelse en måde, hvor kommunen har et ønske om at anbringe barnet et andet sted. I kan også få hjælp til frivillig anbringelse. Det kan være hjælp til frivillig anbringelse hos en plejefamilie, en døgninstitution, en efterskole, et familiemedlem, e.l. – eller dine rettigheder hertil. En frivillig anbringelse sker kun ud fra det ønske om at gøre det bedste for barnets udvikling og ikke mindst støtte barnet. Inden en frivillig anbringelse kan blive en realitet, så skal den eller de forældre, der har forældremyndigheden, give samtykke til anbringelsen. Hvis du som forældre fortryder, kan du sagtens tilbagetrække din samtykke og dermed fortryde anbringelsen. Du kan få hjælp til frivillig anbringelse og tilhørende regler og juridiske hjælp hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik. Dog skal man inden en endegyldig samtykke altid høre barnet, inden kommunen eller forældre kan træffe en afgørelse. Barnet har i denne situation lige så meget at skulle have sagt, som forældre og kommunen har.

Bliv klogere på paragraf 54 støtteperson

Både forældre og barnet har ret til en paragraf 54 støtteperson under en tvangsfjernelse og en frivillig anbringelse. Men helt nøjagtigt så er en paragraf 54 støtteperson en fagperson, der skal forholde sig uafhængigt og neutralt over for alle parter i sagen. Det er både overfor kommunen, anbringelsesstedet, forældre og barnet. En paragraf 54 støtteperson vigtigste opgaver er at hjælpe og støtte i forhold til eventuelle spørgsmål og problemer, der måtte opstå før, undervejs og efter en anbringelse. Dog kan en støtteperson ikke være hvem som helst, da vedkommende skal have en vis faglig indsigt og dermed være en fagperson. Det vil sige, at en paragraf 54 støtteperson ikke kan være en tante eller onkel, men derimod skal være en pædagog, socialrådgiver, e.l. Det er nemlig i sagens natur vigtigt, at støttepersonen førhen har arbejdet med lignende problemstillinger og kan forholde sig neutralt igennem hele forløbet.

Du kan gennem Advokatfirmaet Strauss & Garlik få hjælp til at finde den rette paragraf 54 støtteperson, som I finder betryggende at samarbejde med.